Új munkatárssal bővült a Dobos-Kőhidi Ügyvédi Társulás

Társulásunk új kollégája dr. Nagy Barna Krisztina, aki jogi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 2014 nyarán. Krisztina egyben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán működő Civilisztikai Intézet oktatója, egyetemi tanársegéde. Oktatási profiljába uniós köz- és magánjogi, nemzetközi üzleti jogi, kereskedelmi jogi, valamint polgári jogi tárgyak tartoznak. Részt vesz az Egyetemen folyó közéleti és tananyagfejlesztési tevékenységben, tehetséggondozásban és tutorálásban egyaránt. Ph.D. tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolájában 2018 nyarán fejezte be, doktori fokozatának megszerzése folyamatban van. Számos magyar és idegennyelvű publikáció szerzője, tudományos előadásait itthon és külföldön, magyar és angol nyelven tartja. Szakterülete a kereskedelmi, szerződési és társasági jog, doktori kutatásait is e témakörökben folytatta. Doktori értekezését a szindikátusi szerződésről írta.