Cégek képviselete egyedi ügyekben

A perek sokszor a gazdasági életben felmerülő jogviták lezárásának elengedhetetlen eszközei. A gazdasági élet gyors, a perek azonban lassúak… Ezért ügyvédi társulásunk arra törekszik, hogy a vitás ügyeket még perfelvételi szak előtt sikeresen lezárja (pl. ügyvédi felszólítással, egyezségi tárgyalással, előzetes bizonyítással, fizetési meghagyással, választottbírósági eljárás útján vagy fogyasztói jogvita esetén békéltető testületi eljárásban).

Amennyiben a per elkerülhetetlen vagy már folyamatban van, úgy akár egyetlen perre is szerződhet velünk, társulásunk a specializáció és a kooperáció előnyeit ötvözve hatékonyan képes képviselni cégét az adott ügyben.