A gazdasági élet szerződéseinek elkészítése tartós ügyvédi megbízás keretében

Mint azt a korábbi bejegyzésünkben is említettük, akár eseti, akár állandó megbízás keretében szívesen állunk ügyfeleink rendelkezésére szerződések elkészítésével, véleményezésével és módosításával kapcsolatban. Előző blogbejegyzésünkben szintén kiemeltük, hogy a szerződésekkel kapcsolatos jogi munka soha nem korlátozódhat egy tisztán jogszerűségi vizsgálatra.

Elsődlegesen az ügyfelünk érdekei mentén kell elkészíteni a szerződés-tervezet, természetesen az adott jogszabályi keretek között.

I. A szerződés elkészítésének folyamata:

Abban az esetben, ha ügyfelünk egy szerződés elkészítésével kíván minket megbízni, úgy ügyfélkonzultációt szoktunk javasolni. Ügyfelünk ekkor bemutatja az adott gazdasági eseményt, amelyre szerződést kíván kötni, megemlíti a szerződő partnerrel esetlegesen már előfordult vagy vélt problémákat, annak érdekében, hogy az érdekeinek leginkább megfelelő szerződést készíthessük el. Az ügyfelünk pontos igényének megismerése nélkül nem lehet jó szerződést írni; nem hiszünk a sablonokban.

II. A megfelelő szerződés elkészítéséhez minimálisan szükségünk van ügyfelünk részéről az alábbi információkra:

Az adott ügylet valós gazdasági tartalma és célja;

A szolgáltatásnyújtás során felmerülő tipikus problémák;

Amennyiben korábban már jogviszonyban állt a szerződő partnerrel, úgy a már felmerült problémák rövid bemutatása.

III. Egy, a köznyelvben „jó szerződésnek” nevezett megállapodásnak az alábbi szempontoknak biztosan meg kell felelnie:

a./ Jogi szempontok: Kógens, azaz eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezéssel nem lehet ellentétes a szerződés. Ennek megfelelően rendelkezik úgy a Polgári Törvénykönyv 6:59. § (2) bekezdése, hogy „A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja.

Fontos kiemelni, hogy egy „jó szerződés” alapján minden esetben könnyebb a kintlévőségek behajtása is.

b./ Ügyfelünk érdekeinek való megfelelés: Egy „jó szerződés” soha sem csak és kizárólag jogszerű rendelkezéseket tartalmaz, hanem ügyfelünk érdekei mentén készül el. Természetesen a jogviszonyban megmutatkozó esetleges alá-fölérendeltség, illetve a gazdasági szükségszerűség dönti majd azt el, hogy mely szerződő fél érdekei érvényesülnek inkább a szerződésben.

c./ Adójogi szempontok: Az adóhatóság soha sem a szerződés szövegezését, hanem a szerződés mögött húzódó valós gazdasági esemény alapján ítéli meg egy adott ügylet adójogi vonatkozásait. Az adózás rendjéről szóló törvény szerint:         „A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni.” A szerződés elkészítése során minden esetben figyelemmel kell lenni az adójogi szempontokra is.

IV. Szerződések elkészítése tartós ügyvédi megbízás keretében:

Tartós ügyvédi megbízás esetén megismerjük ügyfelünk peres ügyeit, szerződéses partnereit, az egyes jogviszonyban előforduló tipikus problémákat; legyen szó akár gyártó, szolgáltató, kereskedő cégről, internetes vállalkozásról vagy webshopról. Ezen ismeretanyag birtokában a szerződésírási folyamat elején ügyfelünktől kevesebb információra van csak szükségünk, hiszen jól ismerjük azt a szektort, ahol ügyfelünk tevékenykedik, illetve a korábban megkötött szerződéseket, esetlegesen a szerződések vonatkozásában indult kötelmi jogi pereket. Álláspontunk szerint ezen ismeretanyag birtokában lehet megfelelő szerződést készíteni ügyelünk számára. Nem utolsó sorban ebben az esetben ügyelünk részéről sem igényel akkora erőforrást és időráfordítást a megbízott ügyvéd tájékoztatása.

Egyedi ügyre vagy tartós megbízásra kér ajánlatot? Szívesen állunk rendelkezésükre!

dr. Dobos István és dr. Kőhidi Ákos
Dobos – Kőhidi Ügyvédi Társulás [Budapest – Győr]
office@doboskohidi.eu
36 30 308 81 51 vagy 36 30 586 61 62