Előadások a GDPR-ral kapcsolatban

Dr. Miklós Péter ügyvédjelölt és adatvédelmi tisztviselő munkatársunk az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: GDPR) kapcsolatban szakmai előadásokat tartott, tájékoztatást nyújtva ezzel a jelenlévő vállalkozások képviselőinek. A rendezvényeken együttműködő partnerünkkel, a HumanoiT Informatikai Kft-vel közösen mutatjuk be az adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettségeket, javaslatainkat, illetve a különféle jogi és informatikai megoldásokat.

2018.05.24. – ET 8 – GDPR-központú szakmai rendezvény, Budapest

A GDPR hatályba lépése előtti napon előadásunkban bemutattuk a vállalkozásokra vonatkozó fő adatvédelmi jogi kötelezettségeket; a prezentációban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), illetve az Európai Unió 29-es cikk szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacsoportjának (WP29) legfrissebb iránymutatásainak feldolgozásával, illetve a jogszabályok rendszerezésével igyekeztünk egy átfogó képet nyújtani a hallgatóságnak.

Ennek fényében összeállítottunk egy ábrát, mely szerint a GDPR-ban az adatkezelőknek 4 fő kötelezettsége van; nyilvántartásvezetés, átláthatóság biztosítása és az azzal összefüggő intézkedések, adatbiztonság elősegítése, illetve adatvédelmi tudatosság. E kötelezettségeken belül további al-kötelezettségek kerülnek besorolásra, melynek részleteit a rendezvényen ismertettük.

Az előadásban többek között kitértünk a munkahelyen felmerülő azon élethelyzetekre, melyekre az új jogszabályokra való felkészülés során különös figyelmet kell fordítani. Ilyen terület például a munkaerőfelvétel, az elektronikus megfigyelőrendszerek, illetve a céges elektronikus eszközök használatának és ellenőrzésének kérdésköre.

2018.09.20. – Digitális KKV nap, Győr

Május 25-ét követően az egyik megválaszolatlan kérdés GDPR-al kapcsolatban a következő volt; vajon a kis-és középvállalkozások mentesülnek-e a magas bírságok alól?

A bizonytalanságot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infó tv.) módosításának nyár közepi hatálybalépése oszlatta el; az új rendelkezések értelmében ugyan a NAIH jogosult alkalmazni az arányosság követelményét (első jogsértés esetén csak figyelmeztetés), de a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetében ez szabály nem alkalmazható. Így előfordulhat, hogy a NAIH jogsértés észlelése esetén első alkalommal is megbírságol egy KKV-t.

A Modern Vállalkozások Programja keretében szervezett rendezvényen, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara előadótermében tartott prezentáción erre a tényre, illetve az új Infó tv. előírásaira hívtuk fel a jelenlévők figyelmét (például az érintetti jogok meghatalmazotti, vagy hozzátartozói gyakorlására a halált követően, illetve a kötelező adatkezelések felülvizsgálatára).

2018.10.11. – Digitális KKV nap, Sopron

Októberben a Modern Vállalkozások Programja szervezőinek felkérésére újabb előadást tartottunk a hatályos adatvédelmi jogszabályok gyakorlati alkalmazásáról. A Soproni Kereskedelmi és Iparkamarában a helyi vállalkozások képviselői számára több olyan – a mindennapi munkák során megtörtént – esetet mutattunk be, amelyek megoldásához a GDPR, illetve a releváns ágazati jogszabályokat alkalmaztuk. A példákon keresztül rávilágítottunk a vizsgált adatkezelőknél tapasztalt főbb hiányosságokra, illetve az érintetti joggyakorlás lehetséges módjaira.

GDPR-ral kapcsolatos kérdése van? Ügyvédi társulásunk szívesen áll rendelkezésre GDPR compliance elvégzésére!