Az e-sport és a szerencsejáték elhatárolása

Az e-sport viszonylag új jelenség, mégis megfigyelhető, hogy már jelentős piaccal rendelkezik, amelyben egyre nagyobb gazdasági potenciál rejlik, a kapcsolódó bevételek pedig évről évre töretlenül nőnek.

Mit is jelent az e-sport kifejezés? Az e-sportnak jelenleg nincs egységes és mindenki által elfogadott definíciója. A brit e-sport szövetség (British Esports Association, továbbiakban: BEA) meghatározását alapul véve az e-sport vagy elektronikus sport olyan kompetitív videojátékok gyűjtő elnevezése, amelyeknél az egyes játékosok (legalább kettő, de lehet több is) egymással versenyeznek online vagy hagyományos rendezvényeken, általában valamilyen díjazásért. A nemzetközi e-Sport szövetség (International e-Sports Federation, IESF) által is hivatkozott, Wikipedián megjelenő meghatározás a BEA által leírt definícióhoz nagyban hasonló, mindössze a szervezett versennyel, mint fogalmi elemmel egészül ki.

Mivel az e-sport globális, a szabályozás mégis lokális, így a jogi kérdéseket jelenleg az egyes nemzeti szabályanyagokat és megoldásokat vizsgálva válaszolhatjuk meg. Ilyen kérdés például, hogy mennyiben és meddig tekinthetjük sportnak az e-sportot? Hol húzódik a határ a szerencsejáték és az e-sport között?

A magyar szabályozás értelmében, az e-sport tartalmilag tulajdonképpen mindenben megfelel a Sporttörvény (2004. évi I. törvény) 1. § (2) bekezdése szerint fogalomnak: „Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja.” Ennyiben az e-sport rokonságot mutat pl. a sakkal (a stratégia, reakcióidő is meghatározó lehet a győzelem vagy vereség szempontjából). Egyedül a fizikai erőnlét megtartásának és fejlesztésének célja, mint konjunktív feltétel lehet kérdéses, de erre általában az a szakma válasza, hogy hosszú órákat a gép előtt ülni és koncentrálni szintén olyan tevékenység, amely kiváló állóképességet (vagy inkább ülőképességet) kíván.

A szerencsejáték törvény (1991. évi XXXIV. törvény) 1. § (1) bekezdésében foglalt meghatározás szerint: „Szerencsejáték minden olyan játék, amelyben a játékos pénz fizetése, vagy vagyoni érték nyújtása fejében, meghatározott feltételek fennállása vagy bekövetkezése esetén pénznyereményre, vagy más vagyoni értékű nyereményre válik jogosulttá. A nyerés vagy a vesztés kizárólag, vagy túlnyomórészt a véletlentől függ.  Lényeges lehet még a törvény 28/A. § szerinti fogadás fogalma, amely szerint „fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék”.

Véleményünk szerint a szerencsejáték fent idézett definíciójával szemben – akárcsak a klasszikus sporttevékenységnél – az e-sport esetében is a nyerés vagy vesztés túlnyomórészt nem a véletlentől függ, hanem a játékos tudása, reakció ideje, képességei és tapasztalata döntően befolyásolják az adott mérkőzés kimenetelét. Ezt támasztja alá az 1839/2017. (XI. 10.) Korm. határozat is (a hazai E-sport támogatásával összefüggő kormányzati tevékenységről), amelyben az E-sport sportágként való elismerése és az E-sport bajnokság szakmai megalapozása mint kormányzati cél is megjelenik. Szükséges hangsúlyozni, hogy az azonban teljesen egyértelműen a szerencsejáték törvény hatálya alá eső tevékenység lesz, ahol a fogadás fogalmi elemei megvalósulnak, azaz az olyan oldalak üzemeltetése is, ahol az e-sport eseményekre lehet tét fizetése fejében fogadni.

A szerencsejátéktól való elhatárolásnak felmerült még egy aspektusa is. Több olyan e-sport játék van, ahol bizonyos ellenérték megfizetése esetén a játékos tulajdonképpen valamilyen itemet (tárgyat) vagy más, játékban valamilyen módon felhasználható előnyt kap. Ezek értéke azonban a fizetéskor nem látható, tulajdonképpen a véletlenen múlik. Elképzelhető, hogy olyan itemet kap a játékos, amelynek értéke jóval meghaladja a befizetett összeget. Ilyenek pl. az ún. loot boxok (magyarra nagyjából kincsesládának fordítható), amelyek alkalmazását egyes európai államok már most is a szerencsejáték fogalmi körében értelmezik, így pedig külön engedély nélküli alkalmazásuk jogellenes.

Röviden érdemes kitekinteni néhány külföldi példára. A francia szabályozás csak azokat a e-sport versenyeket vette ki a szerencsejáték fogalma alól, amelyeken a versenyzők fizikailag is jelen vannak, azonban az online versenyek nagy része továbbra is illegális maradt, ha azok a játék licenszdíján felül egyéb fizetési kötelezettséggel járnak (pl. indulási vagy belépési díjak). A francia törvényi szabályozás tiltja továbbá az e-sport eseményekre vonatkozó fogadást. A brit Gambling Commission vonatkozó szakmai egyeztetés követő 2017-es helyzetjelentésében foglalkozott az e-sport és a szerencsejáték kapcsolatával és elhatárolási kérdéseivel is. A jelentés rámutat, hogy az online fogadók 8,5% már fogadott valamilyen e-sport eseményre. Mivel az e-sport a 35 év alatti korosztályban a legnépszerűbb, így reális veszélyt látnak abban, hogy az e-sporttal érintett fiatalabb korosztály (akár játékosok, akár nézők) körében nagyobb népszerűségre tesz szert a sportfogadás is.

A fent érintett jogi kérdések megválaszolása alapvetően a következő évekre vár, ugyanis szerves fejlődést figyelhetünk meg ezen a területen (jelenleg is formálódó nemzeti szabályokkal), amely azonban (a mögöttes gazdasági felhajtóerő miatt) érezhetően nem fog lassulni. A vonatkozó kérdésekkel – megkeresésünk alapján – már a Szerencsejáték Felügyelet is foglalkozott.

 

dr. Kőhidi Ákos ügyvéd, dr. Dobos István ügyvéd
Dobos – Kőhidi Ügyvédi Társulás [Budapest – Győr]
office@doboskohidi.eu
36 30 586 61 62 vagy 36 30 308 81 51