A Dobos – Kőhidi Ügyvédi Társulás munkatársai és szakterületei

Ügyvédi Társulásunk átfogó gazdasági jogi szolgáltatást nyújt a Budapest – Győr – Bécs tengelyen, illetve e városok vonzáskörzetében működő cégek részére. Úgy gondoljuk, hogy ügyvédi társulásunk munkájának színvonalát a munkatársaink szakmai tudása, illetve tapasztalata határozza meg, ezért törekszünk valamennyi szolgáltatási körünkbe eső jogterületen a folyamatos szakmai fejlődésre, illetve a gyakorlati munkavégzés mellett jogszabályfigyelés és tudományos munka végzésére is.

Társulásunk budapesti irodáját dr. Dobos István ügyvéd vezeti. Szakterületei közé tartoznak a polgári peres eljárások, a társasági és cégjogi kérdések, az építési jog és a startup jog. Magyar mellett német és angol nyelven dolgozik.

Győri irodánk dr. Kőhidi Ákos ügyvéd, egyetemi docens irányítása alatt működik. Szakterületei közé tartozik a polgári jog (gazdasági élet szerződései és kártérítési jog), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések (szerzői jog és védjegyjog), illetve a fogyasztóvédelmi jog (vállalkozói compliance).

Az adatvédelmi joggal foglalkozó csoportot dr. Miklós Péter adatvédelmi tisztviselő vezeti, aki számos kis- és középvállalkozás teljes GDPR megfeleltetését végezte el az elmúlt egy évben. Az adatvédelmi jog mellett Péter polgári joggal és munkajoggal foglalkozik.

Dr. Nagy Barna Krisztina egyetemi oktató, jogi munkatársunk szakterülete a szindikátusi szerződésekkel és startup joggal kapcsolatos ügyek. Ügyvédi társulásunk, Krisztina segítségével, a startup jog valamennyi releváns területét lefedi, kezdve az alapítók által a cégalapítást megelőző együttműködéstől, a cégalapításon és szindikátusi szerződésen, valamint első és második körös befektetéseken át a cégeladásig („exit”-ig).

Dr. Sohajda Kristóf elsősorban polgári peres eljárásokkal, követeléskezeléssel és felszámolási eljárásokkal foglalkozik. A kintlévőségek behajtása (követelés-management) során kiemelten törekszünk arra, hogy az eljárások ésszerű határidőn belül, ne csupán egy végrehajtható határozattal, hanem érdemi megtérüléssel végződjenek.

Dr. Reim Szandra külföldi befektetések, illetve külföldi anyacéggel működő gazdasági társaságok tartós jogi támogatásában, így gazdasági jogi és polgári jogi kérdésekben áll ügyfeleink rendelkezésére. Társulásunk több külföldi anyacéggel rendelkező magyar vállalkozás teljes körű és tartós jogi támogatását látja el.

Dr. Papp Gábor adótanácsadó az ügyfeleinknél felmerülő adójogi kérdések megválaszolásában, e körben adójogi konzultációk tartásában segíti működésünket.

Nagy Bonifác munkatársunk munkajoggal, polgári joggal és cégjogi kérdésekkel foglalkozik a munkája során.

Ügyvédi társulásunk a fenti szakterületeken kívül eső megbízásokat együttműködő szakértő ügyvédek bevonásával látja el a közbeszerzési jog, gazdasági büntetőjog és családi jog területén. Szintén együttműködő ügyvéd partnerekkel dolgozunk együtt Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Lengyelországban és Szlovákiában.

Amennyiben úgy gondolja, hogy vállalkozása jogi ügyeinek menedzselését egy professzionálisan működő, a XXI. századi igényeknek teljes körűen megfelelő jogi teamre bízná, keresse közvetlenül ügyvédi társulásunk vezető partnereit az alábbi elérhetőségeken.

dr. Dobos István ügyvéd [Budapest]: 06-30-3088151 vagy office@doboskohidi.eu

dr. Kőhidi Ákos ügyvéd [Győr]: 06-30-5866162 vagy office@doboskohidi.eu